OFERTA

zakres mojej praktyki terapeutycznej

Udzielam wsparcia psychologicznego w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (terapia TSR).
Obecnie przyjmuję stacjonarnie i on-line

terapia dla dorosłych

Terapia to proces, który pomaga w uwolnieniu się od trudnych dla nas spraw. Pomaga w zrozumieniu doświadczanych problemów i wypracowaniu nowych, bardziej skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi. Terapia to również okazja do bycia w kontakcie z samym sobą poprzez rozpoznanie swoich potrzeb, zasobów i kreatywnego potencjału. To moment uzmysłowienia sobie swoich zapomnianych marzeń i stworzenia wizji przyszłości, która będzie w najbardziej optymalny sposób wspierać Twój osobisty rozwój.

stresu i niepokoju • lęku • trudności emocjonalnych związanych z utratą bliskiej osoby, rozwodem, żałobą, chorobą • poczucia samotności • braku zadowolenia z życia i obniżonej motywacji • obniżonego nastroju • niskiego poczucie wartości, nieśmiałości • problemów ze snem • trudności w podejmowaniu decyzji • trudności adaptacyjnych • kryzysu emocjonalnego • trudności w relacjach • pragnienia lepszego poznania i zrozumienia siebie i innych • pragnienia odkrycia swojego potencjału, wykorzystania w pełni swoich zasobów i kreatywności

 

konsultacje rodzicielskie

Rola rodzica wiąże się z wieloma wyzwaniami. Zasadniczo rodzice w naturalny sposób dbają o zapewnienie swoim dzieciom warunków sprzyjających ich dobremu samopoczuciu i rozwojowi. Zdarza się jednak, że w stosunkowo krótkim czasie potrafią doświadczyć intensywnych i skrajnych emocji: od radości do gniewu, od poczucia dumy do poczucia bezradności. Kiedy coś szwankuje i rodzić traci kontakt z dzieckiem, albo widzi, że zmaga się ono z jakimś problemem, a dotychczasowe strategie nie działają, warto poszukać nowych rozwiązań i lepszych form komunikacji. Konsultacje rodzicielskie to okazja do przyjrzenia się zachowaniom dziecka oraz temu, jak się z nim komunikujemy, a także do poszukania odpowiedzi m.in. na pytania: jak mówić do dziecka w sytuacji konfliktowej? Jak stawiać granice? Jak pomóc mu w przezwyciężeniu trudności i wspierać je, gdy przeżywa silne emocje? Jak wspierać je w rozwoju i budowaniu poczucia własnej wartości?

Wsparcie psychologiczne
dla dzieci i młodzieży

Pracując z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami lub opiekunami staram się nie koncentrować na problemach czy deficytach, które trzeba wyeliminować, lecz na aspekcie rozwojowym jaki niesie ze sobą każdy kryzys. Czerpię z podejścia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz metody Kids’ Skills obejmującej program Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny. Metoda Dam Radę! służy zmianie zachowania dzieci i młodzieży, przy zachowaniu do nich szacunku i budowaniu autentycznej współpracy. Problemy dziecka rozumiane są tu jako okazja do nabycia nowych umiejętności. Metoda Jestem z Ciebie dumny skierowana jest do rodziców, wychowawców oraz opiekunów, którzy uczą się, jak można wspierać dzieci w przezwyciężaniu ich problemów, koncentrując się na dziecięcych umiejętnościach.  Terapia dzieci i młodzieży dostosowana jest do wieku dziecka, jego rozwoju i procesów poznawczych. Poprzedzona jest  zawsze spotkaniem z rodzicami lub opiekunami – konsultacją psychologiczną.

kryzysu związanego z rozwodem, stratą bliskiej osoby, zmianą miejsca zamieszkania, chorobą •  trudnych emocji (np. niepokój, lęk, obniżony nastrój, depresja, płaczliwość •  trudności w relacji z rówieśnikami lub w szkole ( np. nieśmiałość, wycofanie) • trudności w podejmowaniu decyzji •  trudności w kontrolowaniu złości • problemów wieku dojrzewania • trudności adaptacyjnych (szkoła, przedszkole, inne grupy) • trudności z koncentracją uwagi  •ma niskie poczucie własnej wartości • trudności w zasypianiu

terapia dla obcokrajowców

Przeprowadzka do obcego kraju może okazać się zarówno najwspanialszą, jak i najtrudniejszą przygodą życia. Z jednej strony oferuje szereg nowych szans, z drugiej wiąże się z wieloma trudnościami i wyzwaniami, które chwilami mogą wydać się przytłaczające. Rozmowa z psychologiem pomoże Ci w adaptacji do życia w obcym kraju, tak abyś mógł w pełni cieszyć się jego potencjałem. Konsultacje i terapia to czas dla Ciebie. Przestrzeń na lepsze poznanie siebie i pozytywne zmiany.

samotności • trudności w adaptacji • poczucia wyobcowania • szoku kulturowego • niepokoju • stresu • konfliktów w rodzinie, związku i pracy • trudności wychowawczych • chciałbyś lepiej wesprzeć swoje dziecko w procesie adaptacji

Formy wsparcia i pomocy

Terapia indywidualna

Terapia par

Pomoc psychologiczna w języku angielskim

Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

Konsultacje rodzicielskie

Sesja terapeutyczna trwa 50 min. W celu umówienia się na wizytę zapraszam do kontaktu telefonicznego.
Przed konsultacja rodzicielska zachęcam do wypełnienia formularza dostępny tutaj. 

Zakres cen:

terapia/ konsultacja indywidualna (dorośli, dzieci, młodzież) 130 zł

terapia par 150 zł

konsultacje rodzicielskie 130 zł

konsultacje w języku angielskim 130 zł (sesja indywidualna), 150 zł ( sesja dla pary)

gabinet on-line 100 zł

Kontakt

Zapraszam do rozmowy

Skontaktuj się telefonicznie, mailowo lub przez Skype.