O TERAPII

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Istotna jest gotowość do zmiany, refleksja nad przeżywanymi problemami i próby naprawienia ich. Równie ważne jest określenie dokąd chcielibyśmy zmierzać, a w następnej kolejności wypracowywanie  ścieżek do osiągnięcia tego celu. Warto pamiętać o tym, że jesteśmy pełni zasobów potrzebnych do znalezienia lepszej jakości życia.

Metoda pracy

Terapia TSR to rodzaj podejścia, które koncentruje się na teraźniejszości, przyszłości oraz konstruowaniu jak najbardziej optymalnych ścieżek rozwiązań (dla?) trudnych sytuacji, w których znalazł się klient.  Oparta jest na koncepcji terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) stworzonej przez Steva de Shazer’a oraz Insoo Kim Berg w Brief Family Therapy Center w Millwauke (USA).

Punktem wyjścia pracy terapeutycznej w ramach tej metody jest założenie, że jeśli wiemy dokąd zmierzamy, to z większym prawdopodobieństwem tam dotrzemy. Często zdarza się, że chcemy pozbyć się problemu, ale zapominamy, czego chcemy w zamian. Im jednak jaśniejsza staje się wizja preferowanej przyszłości, tym łatwiej jest określić, jak osiągnąć upragniony cel. Dlatego terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach zadaje wiele pytań o to, jak mogłoby wyglądać życie klienta, gdyby problem został rozwiązany. Jeśli analizuje się doświadczenia z przeszłości, to zawsze w kontekście ich użyteczności dla tego, co jest i co będzie. Przyglądamy się temu co było tylko w celu poszukiwania mocnych stron, sposobów radzenia sobie z wcześniejszymi niepowodzeniami oraz wyciągania konstruktywnych wniosków. Terapeuta skupia się na umiejętnościach osoby poszukującej pomocy, a nie na jego deficytach. Nazywa się to pracą na zasobach, która motywuje osobę do zmiany i wyprowadza go z poczucia bezsilności.

Często zadawane pytania

Przed terapią często stawiamy wiele pytań, zobacz czy poniżej znajdziesz odpowiedź na niektóre z nich.

Co warto wiedzieć przed pierwszą konsultacją?

Pierwsza konsultacja służy poznaniu się i sprawdzeniu, czy dobrze czujesz się pracując ze mną. Podczas niej określimy kierunek pracy. Moim zadaniem będzie też zebranie informacji na temat zgłaszanych trudności i tego, jakie były dotychczasowe próby poradzenia sobie z daną sytuacją. Podczas tego spotkania zostanie zawarty tzw. kontrakt terapeutyczny, czyli umowa pomiędzy klientem a psychoterapeutą. Dzięki niemu dowiesz się dokładnie, jakie są zasady terapii oraz ustalimy również miejsce, czas, częstotliwość spotkań, a także zasadę odwoływania sesji. Zwykle spotykam się z klientami raz w tygodniu przez 50 minut. Częstotliwość sesji jest elastyczna w zależności od Twoich potrzeb. Mam nadzieję, że po pierwszej konsultacji będziesz miał jasne wyobrażenie na temat tego, czego możesz oczekiwać od naszej współpracy. 

Na czym polega krótkoterminowość terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach?

Pożądane zmiany w życiu każdego z nas zachodzą w różnym tempie, stąd w podejściu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach czas trwania pracy terapeutycznej nie jest ściśle określony. Terapeuta powinien pracować z klientem tak, aby długość terapii była jak najkrótsza (ang. brief – zwięzły). Najczęściej umawiam się wstępnie na 10 sesji, jednak faktyczna ilość spotkań uzależniona jest od oceny i potrzeb klienta. To on jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postępy terapii i decyduje, w jakim momencie należy terapię skończyć lub ewentualnie przerwać.

Co warto wiedzieć przed wizytą u specjalisty, jeśli jest to wizyta w sprawie dziecka?

• W przypadku dzieci do 11 roku życia na pierwszą wizytę zapraszam zawsze samych rodziców, co pozwala mi na szczegółowe zebranie informacji dotyczących zgłaszanych trudności, które były impulsem do umówienia się na wizytę
• Zachęcam też do wypełnienia kwestionariusza, który ułatwia rodzicom przygotowanie do konsultacji i rozmowy o dziecku [kliknij tutaj].
• Warto przynieść ze sobą dokumenty i opinie dotyczące sytuacji, o której rodzice chcą rozmawiać z terapeutą.
• Należy zadbać o to, aby podczas spotkania dziecko nie było bardzo zmęczone, ani głodne (odpowiednia pora dnia).
• Dziecko jest postrzegane jako klient niedobrowolny, w takim sensie, że to rodzice widzą jakiś problem, a nie ono. Dlatego zachęcam do uszanowania gotowości dziecka do spotkania i wytłumaczenie mu ,dokąd wspólnie idziecie. Ważne jest, aby dziecko czuło się bezpiecznie i chciało dobrowolnie wejść do gabinetu.

O co warto zadbać jeśli sesja odbywa się online?

Przygotowując się do takiej formy spotkania warto  zatroszczyć się o warunki sprzyjające dobremu przebiegowi sesji. Przede wszystkim chodzi o komfort klient i jego poczucie bezpieczeństwa i prywatności. Dobrym pomysłem jest, aby sesja odbywała się za zamkniętymi drzwiami, a pomieszczenie  było odizolowane od dźwięków z zewnątrz. Czasem warto też włożyć słuchawki i upewnić się, że nie będzie się słyszanym.

o mnie

Nazywam się Zofia Sozańska-Alty. Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i pracuję w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. 

oferta

Udzielam wsparcia psychologicznego w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (terapia TSR). Obecnie przyjmuję stacjonarnie i on-line. 

Kontakt

Zapraszam do rozmowy

Skontaktuj się telefonicznie, mailowo lub przez Skype.